• 41/8 Moo9 Taling Chan-Suphan Buri, Lahan, Bang Bua Thong

WHO

ริษัท ซ.วุฒิการช่าง (1996) จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารของตระกูล กวีวุฒิศิลป์ ในปี พ.ศ.2509 เริ่มต้นกิจการด้วยชื่อ “ร้านวุฒิการช่าง” โดยนายประยูร (พ่อใหญ่) และภรรยา (แม่ใหญ่) เพื่อผลิตถังก๊าซและถังน้ำโดยใช้ฝีมือช่างล้วนๆ และต่อมาได้รับประกอบแท่นปั๊มร่วมด้วย เป็นเวลา 29 ปีในการรับผลิตถังโลหะชนิดต่างๆ ทั้งถังน้ำและถังแรงดันจนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านการผลิตมากขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ.2539 กลุ่มผู้บริหารรุ่นต่อไปจึงได้ร่วมตัดสินใจขยายกิจการมาเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ชื่อ “ซ.วุฒิการช่าง (1996)” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการให้เหมาะสมและเพิ่มศักยภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2539

Z.Vutthi Engineering (1996) Co.,Ltd. was founded by a board of the Kaveewuttisilpa family. Since 1966 Mr.Prayoon and his wife had started their own business, named ‘Vutthi Engineering shop’ to produce handcrafted gas and water tanks for industry and to assembly platform pumps at a later time. They had done the business for twenty-nine years. As a specialist in this business, they decided to transfer their shop to be a limited company in 1996.

WHAT

ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการขยายการผลิตอย่างไม่หยุดหย่อนโดยเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมากขึ้น อาทิ เช่น ถังลม, ถังควบคุมแรงดัน, ถังน้ำร้อน, การประกอบและติดตั้งแท่นปั๊มน้ำรูปแบบต่างๆ เช่น ปั๊มดับเพลิง, ปั๊มบูสเตอร์, และปั๊มน้ำ พร้อมตู้คอนโทรล อีกทั้งยังรับออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งขึ้นรูปอัดฝาม้วนชิ้นงานโลหะแผ่นทุกชนิด เพื่อให้ครอบคลุมงานในทุกแขนงอุตสาหกรรมทั้งใหญ่และเล็ก อย่างอาคารหน่วยงานรัฐต่างๆ โรงงาน โรงแรม และโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้ถังเก็บและจ่ายของเหลวขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อะไหล่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ยอยและเพรสเชอร์เกจ รวมถึงถังไดอะแฟรมที่นำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

We work and develop constantly in the role of metal-tanks manufacturer, for instance we produce all sizes of the tanks and also assemble the platform pumps with control cabinet. As a professional manufacturer, we can produce tanks and metal works followed the customer’s requirement in order to comprehend and cover all fields in the industries. We have worked with the government departments and private corporations, including apartments, hotels and hospitals that have to use big and strong tanks for water and liquid storage. Furthermore, we also distribute imported ZILMET and BESTTANK diaphragm tanks and universal drive shafts.

HOW

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตและการบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและกลุ่มตลาดเดิม บริษัทฯจึงได้วางเป้าหมายหลักในการผลิตคือ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ วางขั้นตอนการผลิตอย่างมีประสิทธิผลและคุมงานด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเป็นอย่างสูง รวมถึงการสร้างบุคลากรทางช่างฝีมืออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

To generate efficient production and service, we work hard and aim to be an excellent manufacturer through the effective process of production, quality materials, and specialist workers team. Moreover, our prospect is to educate and train new workers about craftsman skills. We are, therefore, confident that our works are reliable and accepted by existing customers.

WHY

ป้าหมายของเรา :
เรายังคงผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการผลิตและการบริการลูกค้า รวมถึงการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯได้รักษามาตรฐานการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ด้วยดีตลอดมา และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน ( สรบ. หรือ NAC) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553. บริษัท ซ.วุฒิการช่าง (1996) จำกัด มีความมุ่งมั่นและรักษามาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัดภายใต้นโยบาย “พัฒนาระบบอย่างมีคุณภาพ ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

Our Goals :
We always push the company’s position in the way of quality manufacturer in Thailand by maintaining our production standard and we attempt constantly to build the new group of customers. Since 2010, our company have acquired a management system certificate of ISO 9001:2008 for manufacturing of Pressure Tanks, Air Tank and Hot-water Tanks, and assembly of Platform Pump and Control Cabinet by TUV NORD (Thailand) Ltd. with the NAC accreditation. Z. VUTTHI ENGINEERING CO.,LTD. would follow conscientiously these words: “Develops quality systems, Produces standard goods, and Builds customers’ satisfaction”.